Had ve Miktarlar

  HAD VE MİKTARLAR

   

  2016 Yılında Uygulanacak Usulsüzlük ve Özel Usulsüzlük Ceza Tutarları ile Vergi Usul Kanununa Göre Uygulanacak Çeşitli Had ve Miktarlar.

  25 Aralık 2015 tarihli ve 29573 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 460 Seri No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile Vergi Usul Kanununun 104, Mükerrer 115, 153/A, 177, 232, 252, 313, 343, 352 (Kanuna Bağlı Cetvel), 353, 355 ve Mükerrer 355 inci maddelerinde yer alan, miktarlar ve hadler 01 Ocak 2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere aşağıdaki şekilde yeniden belirlenmiştir.

  MADDE NO – KONUSU

  2016 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

   

  MADDE 104-

  İlanın şekli

   

   

   

  1- İlanın vergi dairesinde yapılması

  2.000

   
   

  3- İlanın;

   

   

     - Vergi dairesinin bulunduğu yerde yayımlanan bir veya daha fazla gazetede yapılması

  2.000-200.000

   

     - Türkiye genelinde yayımlanan gazetelerden birinde ayrıca yapılması

  200.000 ve üzeri

   

  MÜKERRER MADDE 115-

  Tahakkuktan vazgeçme

  24

   

  MADDE 153/A-

  Teminat tutarı

  88.000

   

  MADDE 177-

  Bilanço hesabı esasına göre defter tutma hadleri

   

   

   

  1- Yıllık;

   

   

    - Alış tutarı

  168.000

   

    - Satış tutarı

  230.000

   

  2- Yıllık gayrisafi iş hasılatı

  90.000

   

  3- İş hasılatının beş katı ile yıllık satış tutarının toplamı

  168.000

   

  MADDE 232-

  Fatura kullanma mecburiyeti

  900

   

  MADDE 252-

  Muhtarların karne tasdikinde aldığı harç

  2,4

   

  MADDE 313-

  Doğrudan gider yazılacak demirbaş ve peştemallıklar

  900

   

  MADDE 343-

  En az ceza haddi

   

   

   

    - Damga vergisinde

  11

   

    - Diğer vergilerde

  21

   

  MADDE 352- 

  Usulsüzlük dereceleri ve cezaları

   

   

  (Kanuna bağlı cetvel)

   

   

  I inci derece usulsüzlükler

   

   

  1- Sermaye şirketleri

  126

   

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı                                                                          

  80

   

  3 - İkinci sınıf tüccarlar

  40

   

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar   

  19

   

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler                                               

  11

   

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf     

  5

   

  II nci derece usulsüzlükler

   

   

  1- Sermaye şirketleri

  69

   

  2- Sermaye şirketi dışında kalan birinci sınıf tüccarlar ve serbest meslek erbabı

  40

   

  3 - İkinci sınıf tüccarlar                                                                         

  19

   

  4- Yukarıdakiler dışında kalıp beyanname usulüyle gelir vergisine tabi olanlar     

  11

   

  5- Kazancı basit usulde tespit edilenler

  5

   

  6- Gelir vergisinden muaf esnaf                                                           

  2,7

   

  MADDE NO – KONUSU

  2016 Yılında Uygulanacak Tutar (TL)

   

  MADDE 353-

  Fatura ve benzeri evrak verilmemesi ve alınmaması ile diğer şekil ve usul hükümlerine uyulmaması

   

   

   

  1- Fatura, gider pusulası, müstahsil makbuzu,  serbest meslek makbuzu verilmemesi, alınmaması

  210

   

   - Bir takvim yılı içinde her bir belge nevine ilişkin olarak kesilecek toplam ceza

  110.000

   

  2- Perakende satış fişi, ödeme kaydedici cihaz fişi,  giriş ve yolcu taşıma bileti, sevk irsaliyesi, taşıma  irsaliyesi, yolcu listesi, günlük müşteri listesi ile Maliye Bakanlığınca düzenleme zorunluluğu getirilen belgelerin düzenlenmemesi,  kullanılmaması veya bulundurulmaması

  210

   

  - Her bir belge nev’ine ilişkin olarak her bir tespit için  toplam ceza

  11.000

   

   - Her bir belge nev’ine ilişkin bir takvim yılı içinde kesilecek toplam ceza

  110.000

   

  4- Maliye Bakanlığınca tutulma ve günü gününe kayıt edilme mecburiyeti getirilen defterlerin; bulundurulmaması, günü gününe kayıt yapılmaması, yetkililere ibraz edilmemesi ile levha bulundurma ve asma mecburiyetine uyulmaması

  210

   

  6- Belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen  hesap planına ve mali tablolara ilişkin usul ve esaslar ile muhasebeye yönelik  bilgisayar programlarının üretilmesine ilişkin kural ve standartlara uymayanlara

  5.000

   

  7- Kamu kurum ve kuruluşları ile gerçek ve tüzel  kişilerce yapılacak işlemlerde kullanılma zorunluluğu getirilen vergi numarasını kullanmaksızın işlem yapanlara

  260

   

  8- Belge basımı ile ilgili bildirim görevini tamamen veya kısmen yerine getirmeyen matbaa işletmecilerine

  800

   

  -   Bu bent uyarınca bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

  158.000

   

  9- 4358 sayılı Kanun uyarınca vergi kimlik numarası kullanma zorunluluğu getirilen kuruluşlardan yaptıkları işlemlere ilişkin bildirimleri, belirlenen standartlarda ve zamanda yerine getirmeyenlere

  1.100

   

  10-127 nci maddenin (d) bendi uyarınca Maliye Bakanlığının özel işaretli görevlisinin ikazına rağmen durmayan aracın sahibi adına

  800

   

  MADDE 355-

  b) Damga Vergisinde

   

   

   

  - Her bir kağıt için kesilecek özel usulsüzlük cezası

  1,79

   

  MÜKERRER MADDE 355- 

  Bilgi vermekten çekinenler ile 256, 257 ve mükerrer 257 nci  madde hükmüne uymayanlar için ceza

   

   
   

   

  1-Birinci sınıf tüccarlar ile serbest meslek erbabı hakkında

  1.370

   
   

  2-İkinci sınıf tüccarlar, defter tutan çiftçiler ile kazancı basit usulde tespit edilenler hakkında

  690

   

  3-Yukarıdaki bentlerde yazılı bulunanlar dışında kalanlar hakkında

  340

   

  Tahsilat ve ödemelerini banka, benzeri finans kurumları veya posta idarelerince düzenlenen belgelerle tevsik etme zorunluluğuna uymayanlara bir takvim yılı içinde kesilecek toplam özel usulsüzlük cezası

  1.100.000

   
  why women cheat on their husband go open
  husband cheated how to cheat husband reasons wives cheat on husbands
  website how women cheat website
  click here redirect married woman looking to cheat
  tim tebow abortion story pregnancy termination options pro abortion
  hiv aids information free aids testing hiv contraction
  android text spy the spy app i spy app for android
  how do you get hiv aids hiv signs warning signs of hiv
  hiv treatment options hiv/aids treatments hiv aids treatment
  hiv skin rash jasonfollas.com world aids day 2010
  phone spy apps read apps that spy on cell phones
  sign of aids where to get hiv test symptoms hiv aids
  signs and symptoms of aids read hiv/aids foundations
  how is hiv contracted read what are treatments for aids
  free android monitoring software best spy apps for android free cell spy software free
  spy app phone blog.fetish-kinks.com spyware apps for android
  treatment for aids and hiv megaedd.com early signs of hiv in men
  I cheated on my husband wifes cheat unfaithful wife
  curing chlamydia go std test at home
  antibiotics for chlamydia and gonorrhea open signs for chlamydia
  i found out my boyfriend cheated on me i cheated on my boyfriend with a black guy i have cheated on my boyfriend
  i cheated on husband seniorgeekpc.com reasons why women cheat on their husbands
  did my girlfriend cheat link did my girlfriend cheat
  how to make your wife cheat women wanting to cheat married and wanting to cheat
  why does my boyfriend cheat i cheated on my boyfriend what do i do should i tell my boyfriend i cheated
  women that want to cheat thebaileynews.com i want my husband to cheat
  my virtual girlfriend cheats sunpeaksresort.com my girlfriend cheated on me with her ex
  i cheated on my boyfriend but i love him link will my boyfriend cheat
  your wife cheated on you developerstalk.com how to make your wife cheat
  i want to cheat on my girlfriend anvly.com girlfriend cheated on me while drunk
  men and women women that cheat with married men how many guys cheat
  cheat on my boyfriend help i cheated on my boyfriend my boyfriend cheated on me but i still love him
  how to cheat on wife blog.123landlord.com dating site for married people
  my boyfriend cheated on me but i still love him maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com i cheated on my boyfriend and told him
  want wife to cheat read how do you know your wife cheated on you
  why people cheat in marriage west-bot.com wife cheaters
  i cheated on my husband how do i fix it randolphia.com did my husband cheat
  did my girlfriend cheat i want to cheat on my girlfriend my girlfriend wants me to cheat on her
  women who cheated why women cheat on their husbands women who cheat on their husband
  adult audio stories adult breastfeeding stories adult stories choose your own adventure
  kristens adult stories tolobel.com free online intimate sex stories
  malayalam pdf sex stories tolobel.com gang sex stories
  drugs coupons drug prescription card walgreens online
  promo code walgreens go coupons for prescription medications
  albertsons pharmacy coupon medication coupons pharmacy card
  walgreens photo print coupon click discount drug coupon
Arama Motoru
GAZETE MANŞETLERİ
YÖNETİM
ZİYARETÇİLER
Bugün: 445
Toplam: 677182