Vergi Kodları

  Vergi Kodları
  VERGIKODU
  VERGİ ADI
  0001 YILLIK GELİR VERGİSİ
  0002 ZIRAİ KAZANÇ GELİR VERGİSİ
  0003 GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
  0004 GELİR GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ
  0005 GELİR GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI
  0006 GELİR GÖTÜRÜ ÜCRET
  0007 DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
  0010 KURUMLAR VERGİSİ
  0011 KURUMLAR VERGİSİ STOPAJI (KVKM24)
  0012 GELİR VERGİSİ (GMSI)
  0014 BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
  0015 GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
  0017 GÖTÜRÜ USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
  0020 MEP İŞTİRAKÇİSİ KURUMLAR VERGİSİ
  0021 BANKA MUAMELELERİ VERGİSİ
  0022 SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
  0023 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
  0024 5811 TÜRKİYEDE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(GELİR V. MÜK. OLMAYAN)
  0027 GELİR VERGİSİ GEÇİCİ VERGİ
  0032 GELİR GEÇİCİ VERGİ
  0033 KURUM GEÇİCİ VERGİ
  0040 DAMGA VERGİSİ (BEYANNAMELİ DAMGA VERGİSİ MÜKELLEFİ)
  0046 AKARYAKIT TÜKETİM VERGİSİ
  0048 GELİR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
  0049 HER TÜRLÜ İSPİRTOLAR  VE FÜZEL YAĞINDAN ALINAN EK  VERGİ
  0050 KURUMLAR V. M.TALİH OYUNLARI ASGARİ VERGİ
  0051 DİĞER ÜCRETLER
  0053 KURUMLAR VERGİSİ KURUM GEÇİCİ VERGİ
  0056 OYUN KAĞITLARINDAN ALINAN EK VERGİ
  0057 RÖNTGEN FİLMLERİNDEN  ALINAN EK VERGİ
  0060 MÜLGA MADEN FONU
  0061 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
  0062 MÜLGA KOOPERATİFÇİLİK TANITMA VE EĞİTİM FONU
  0067 G.V.K. GEÇİCİ 67/11 MADDESİNE GÖRE YAPILAN İHTİYARİ BEYAN
  0071 PETROL VE DOĞALGAZ ÜRÜNLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
  0073 KOLALI GAZOZ, ALKOLLÜ İÇEÇEKLER VE TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
  0074 DAYANIKLI TÜKETİM VE DİĞER MALLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
  0075 ALKOLLÜ İÇEÇEKLERE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
  0076 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
  0077 KOLALI GAZOZLARA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ
  0091 TÜTÜN MAMÜLLERİNE İLİŞKİN EK VERGİ
  0092 HER TÜRLÜ ALKOLLÜ İÇKİLERE İLİŞKİN EK VERGİ
  0093 SAİR ŞARAP VE BİRALARA İLİŞKİN EK VERGİ
  0094 HER TÜRLÜ ALKOLSÜZ İÇECEKLERDEN  ALINAN EK VERGİ
  1013 EĞİTİM,GENÇLİK,SPOR VE SAĞLIK HİZMETLERİ VERGİSİ
  1018 MAHSUPLARDAN KESİLEN DAMGA VERGİSİ
  1020 FON PAYI
  1026 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
  1027 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE DÖNÜŞENLER AİT FAİZ
  1028 5335 SAYILI KANUNA GÖRE DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONUNA AİT FAİZ
  1030 PİŞMANLIK ZAMMI
  1034 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK İÇİN ALINAN FAİZ
  1037 TRAFİK MUAYENESİ PARA CEZALARI
  1042 E.KATKI PAYI
  1043 ÖZEL İŞLEM VERGİSİ
  1046 TEVKİFATTAN ALINAN DAMGA VERGİSİ
  1047 DAMGA VERGİSİ
  1048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE DAMGA VERGİSİ
  1050 VERGİ BARIŞI TEFE TUTARI
  1051 VERGİ BARIŞI GEÇ ÖDEME ZAMMI
  1052 5335 SAYILI KANUNA GÖRE HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİNE AİT GEÇ ÖDEME ZAMMI
  1053 5736 SAYILI KANUN UYARINCA GEÇ ÖDEME ZAMMI
  1055 DÜŞÜK OLAN DEĞERLEME TUTARI
  1060 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA TEFE TUTARI
  1061 6111 YENİDEN YAPILANDIRMA GEÇ ÖDEME ZAMMI
  1067 VERGİ YARGI HARÇLARI
  1084 GECİKME FAİZİ
  1085 PARA CEZASI FAİZİ
  1086 GECİKME ZAMMI
  1087 ERKEN ÖDEME İNDİRİMİ
  1088 PEŞİN ÖDEME İNDİRİMİ
  1089 ALINAN DİĞER FAİZLER
  1090 KANUNİ FAİZ
  1091 5736 SAYILI KANUN UYARINCA ALINAN FAİZ
  1092 HESAPLANAN FAİZ
  1093 6111 KATSAYI TUTARI
  1094 DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİNE İLİŞKİN KANUNİ FAİZ
  1095 SAVUNMA SANAYİ DESTEKLEME FONU
  1096 KONUT FONU
  1097 Devlet iç Borçlanma Senedi Faizi
  3024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ CEZAİ FAİZİ
  3061 CEZAİ FAİZ(KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİLERİ)
  3073 USULSÜZLÜK CEZASI
  3074 ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
  3076 KUSUR CEZASI
  3077 AĞIR KUSUR CEZASI
  3078 KAÇAKÇILIK CEZASI
  3080 VERGİ ZİYAI CEZASI
  3099 VUK 112/4 Maddesi Gereğince Ödenen Faiz
  4001 EK GELİR VERGİSİ
  4003 EK ÜCRET GELİR VERGİSİ
  4004 EK GÖTÜRÜ TİCARİ KAZANÇ VERGİSİ
  4005 EK GÖTÜRÜ SERBEST MESLEK KAZANCI VERGİSİ
  4006 FAİZ VERGİSİ
  4007 EK EMLAK VERGİSİ
  4008 GELİR DAHİLİ TEVKİFAT
  4010 EK KURUMLAR VERGİSİ
  4011 KURUMLAR VERGİSİ ARGE HARCAMALARI
  4012 KURUM DAHİLİ TEVKİFAT
  4014 MÜNFERİT GELİR EKONOMİK DENGE V.
  4015 TÜRK HAVA KUVVETLERİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE MİLLİ HAVA SANAYİ KURULMASI KATILMA PAYI
  4016 ÜCRETLERDEN ALINACAK E.D.V.
  4021 4705 Sayılı Kanuna Göre Tahsil Edilen Özel İşlem Vergisi
  4023 5811 YURT DIŞINDA SAHİP OLUNAN VARLIKLAR(BANKA VE ARACI KURUMLAR)
  4024 5811 TÜRKİYE DE SAHİP OLUNAN VARLIKLAR
  4030 G.V.K. GEÇİCİ 67. MADDESİNE GÖRE YAPILAN TEVKİFAT
  4034 MOTORLU TAŞITLAR EK VERGİSİ
  4035 4837 S.K EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
  4036 4962 S. TAŞIT VERGİSİ
  4037 TRAFİK MUAYENE ÜCRETİ HAZİNE PAYI
  4040 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU REKLAM GELİRLERİ
  4041 GELİR VE KURUM  EKONOMİK DENGE VERGİSİ
  4042 5035 RTÜK EĞİTİME KATKI PAYI
  4043 GÖTÜRÜ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
  4044 GELİR VE KURUM STOPAJ EKONOMİK DENGE VERGİSİ
  4046 Akaryakıt Fiyat İstikrar Payı
  4047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
  4048 ŞANS OYUNLARI VERGİSİ
  4049 5035 SAYILI KANUNA GÖRE FİNANSAL FAALİYET HARCI
  4050 TEKEL SAFİ HASILAT
  4060 TECİLLİ ALACAKLARDAN TAHSİLAT
  4061 İTHALATTA KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME FONU KESİNTİSİ
  4063 NOTER HARÇLARI
  4070 G.V.K. GEÇİCİ 70. MD KAPSAMINDA MUHTASARV.
  4071 ELEKTRİK VE HAVAGAZI TÜKETİM VERGİSİ
  4072 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLMAYANLAR)
  4073 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4325 4.MADDE/4369 GEÇİCİ 5.MADDE)
  4074 ERTELENEN GELİR STOPAJ (4747 SAYILI KANUNUNUN 2.MADDESİ)
  4077 MÜNFERİT KURUM E. D. V.
  4078 NET AKTİF VERGİSİ
  4079 KIYMETLİ MADEN VE ZIYNET EŞYASINDAN ALINAN VERGİ
  4080 ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
  4081 5035 SAYILI KANUNA GÖRE ÖZEL İLETİŞİM VERGİSİ
  4101 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI YILLIK GELİR VERGİSİ
  4103 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ S. (MUHTASAR)
  4107 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI DAĞITILMAYAN KAR STOPAJI
  4110 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI KURUMLAR VERGİSİ
  4112 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GELİR VERGİSİ (GMSİ)
  4114 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI BASIT USULDE TİCARİ KAZANC
  4115 VERGİ BARIŞI MATRAH ARTIRIMI GERÇEK USULDE KATMA DEĞER VERGİSİ
  4121 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/AB
  4122 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE 1/C
  4123 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞEN KAMU ALACAKLARI 2. MADDE/6 MTV
  4124 VERGİ BARIŞI KESİNLEŞMEYEN KAMU ALACAKLARI 3. MADDE
  4125 VERGİ BARIŞI İNCELEME VE TARHİYAT 5.MADDE
  4126 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/AB
  4127 VERGİ BARIŞI PİŞMANLIK 6.MADDE 1/DİĞER HÜKÜMLER
  4128 VERGİ BARIŞI ECRİMİSİL 15.MADDE
  4130 VERGİ BARIŞI KIYMETLİ MADEN VE ZİYNET EŞYASI BEYANI
  4140 6183 B/4 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ TAHSİLATI
  4150 KURUMLAR VERGİSİ (PETROL GELİRLERİ)
  4151 KURUM PETROL GEÇİCİ VERGİ
  4178 GELİR VERGİSİ KANUNU GEÇİCİ 78. MADDE KAPSAMINDA MUHTASAR VERGİSİ
  4201 6111  MADDE 6/1-2 GELİR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
  4203 6111  MADDE 8/1-2 MATRAH ARTIRIMI (Ücret)
  4204 6111  MADDE 8/3-a, 8/4-a MATRAH ARTIRIMI (Serbest Meslek)
  4205 6111 MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Vergiden Muaf Esnaf)
  4206 6111 MADDE 8/3-a, 8/4-b MATRAH ARTIRIMI (Kira Stp.)
  4207 6111  MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Çiftçiler)
  4208 6111  MADDE 8/3-b ve 8/4-c MATRAH ARTIRIMI (Yıllara Sair İnşaat)
  4210 6111  MADDE 6/1-3 KURUMLAR VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
  4211 6111  MADDE 6/5-6 KURUMLAR (STOPAJ) VERGİSİ MATRAH ARTIRIMI
  4215 6111  MADDE 7/1 MATRAH ARTIRIMI
  4216 6111  MADDE 7/2a-3 MATRAH ARTIRIMI
  4217 6111  MADDE 7/2b-3 MATRAH ARTIRIMI
  4218 6111  MADDE 7/2c  MATRAH ARTIRIMI
  4220 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek KDV Beyannamesi
  4222 6111 Sayılı Kanunun 11/2 maddesine göre beyan
  4811 4811 VERGİ BARIŞI TECİLLİ TAHSİLAT
  9000 İDARİ PARA CEZASI (4703 SK)
  9001 EMANETEN YAPILAN TAHSİLAT
  9002 NÜFUS PARA CEZASI
  9003 SEÇİM PARA CEZASI
  9004 ASKERLİK PARA CEZASI
  9005 ADLİ MAHKEME PARA CEZASI
  9006 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
  9007 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR  PARA    CEZASI
  9008 TRAFİK ZABITASI TESPİTİNE DAYALI ÖZEL USULSÜZLÜK CEZASI
  9009 TURİZM PARA CEZASI
  9010 TÜKETİCİYİ KORUMA KANUNUNA GÖRE KESİLEN PARA CEZASI
  9011 ÇEVRE KİRLİLİĞİ PARA CEZASI
  9012 ESNAF S.HARÇ
  9013 GÜMRÜK VERGİSİ
  9014 Yurt Dışı Çıkış Harcı
  9015 KATMA DEĞER VERGİSİ TEVKİFATI
  9016 BİLİRKİŞİ ÜCRETİ
  9017 TÜRK ULUSLARARASI GEMİ SİCİL KAYIT HARCI
  9018 YILLIK TONAJ HARCI
  9019 ELEKTRİK PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
  9020 MÜKELLEFLERİN VERGİ BORCUNA MAHSUBEN YAPILAN TEVKİFATLAR
  9021 4961 BANKA SİGORTA MUAMELELERİ VERGİSİ
  9022 KUR FARKI HESABI
  9023 YÜKSEK ÖĞRENİM KREDİ BORCU HESABI
  9024 KAYNAK KULLANIMI DESTEKLEME PRİMİ HESABI
  9025 İHRACATTA VERGİ İADESİ HESABI
  9026 GELİŞTİRME VE DESTEKLEME FONU HESABI
  9027 ÇALIŞMA İZİN ÜCRETİ
  9028 DESTEKLEME VE FİYAT İSTİKRAR FONU HESABI
  9029 DİPLOMA HARCI
  9030 EK MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
  9031 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ
  9032 EK TAŞIT ALIM VERGİSİ
  9033 TDPK İDARİ PARA CEZASI(Tütün, Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkiler Piyasası Düzenleme Kurumu ve Kurulu)
  9034 MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ
  9035 TAŞIT ALIM VERGİSİ
  9036 YİYECEK BEDELLERİ
  9037 TEMİNAT O. YAPILAN THS.
  9038 İADELERDEN ALACAKLILAR
  9039 HESAP KART VE DEFTERLERİNE İŞLENMEYEN TAHSİLATLAR
  9040 MERA FONU
  9041 MERA FONU PARA CEZASI
  9042 MÜLGA TRAFİK HİZMETLERİNİ GELİŞTİRME FONU TİCARİ PLAKA GELİRLERİ
  9043 MÜLGA YATIRIM TEŞVİK FONU
  9044 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 3.FIKRASINA GÖRE TAHSILAT
  9045 TAHSİLATI HIZLANDIRMA TEBLİĞİNE GÖRE VERİLEN TAHAKKUK
  9046 ÖZEL HESAP GELİRLERİ
  9047 TEK BAŞINA ALINABİLEN DAMGA VERGİSİ
  9048 5035 SAYILI KANUNA GÖRE HARÇ
  9049 4749 KAMU FINANS BORC YÖN. DÜZEN. HAK. KANUN HAZİNE ALACAKLARI
  9050 KARAYOLLARI TAŞIMA KANUNU İDARİ PARA CEZASI
  9051 DIŞ SEYAHAT HARCAMALARI VERGİSİ
  9052 TAŞINMAZ MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
  9053 ECRİMİSİL GELİRLERİ
  9054 DİĞER TAŞINMAZ MALLAR İDARE GELİRLERİ
  9055 TAŞINIR MALLAR SATIŞ GELİRLERİ
  9056 DOGALGAZ PİYASASI KANUNU PARA CEZASI
  9057 DOĞRUDAN GELİR DESTEĞİ ÖDEMELERİ
  9058 PETROLDEN DEVLET HAKKI
  9059 TİCARET SİCİL HARCI
  9060 MADENLERDEN DEVLET HAKKI
  9061 OYUN KAĞIDI GELİRLERİ
  9062 TAPU HARÇLARI
  9063 YENİDEN İNŞA OLUNACAK BİNA VESAİR TESİSLERİ TESCİL HARCI
  9064 PASAPORT HARCI
  9065 TRAFİK HARÇLARI
  9066 YARGI HARÇLARI
  9067 İTHAL VE İMAL RUHSAT VE TEMDİT ÜCRETİ
  9068 GEMİ VE LİMAN HARÇLARI
  9069 DİĞER HARÇLAR
  9070 NOTER KAĞITLARI SATIŞ BEDELİ
  9071 TAVİZLERDEN GERİ  ALINANLAR
  9072 İKRAZLARDAN GERİ ALINANLAR
  9073 YEM ANALİZ ÜCRETİ
  9074 ŞEKER FİYAT FARKI
  9075 AKARYAKIT FİYAT FARKI
  9076 BAŞKA MUHASEBE BİRİMİ ADINA YAPILAN TAHSİLAT
  9077 MOTORLU TAŞIT ARAÇLARINA İLİŞKİN ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ (TESCİLE TABİ OLANLAR)
  9078 GÜBRE DENEY VE ANALİZ ÜCRETİ
  9079 4961 S.K. GEÇİCİ 1. MAD. GÖRE PARA CEZASI
  9080 DİĞER PARA CEZALARI
  9081 ZİMMETLERE GEÇİRİLEN PARA VE DEĞERLERDEN BORÇLULAR
  9082 FAZLA VE YERSİZ YAPILAN ÖDEMELERDEN BORÇLULAR
  9083 SOSYAL DAYANIŞMA VE YARDIMLAŞMAYI TEŞVİK FONU
  9084 İSTİHSAL VERGİSİ
  9085 TRAFİK CEZALARI
  9086 HESAPLANAN GECİKME ZAMMI
  9087 TAKİP GİDERLERİ KARŞILIĞI ALINAN
  9088 ÇIRAKLIK FONU
  9089 2000/266 SAYILI BKK GEREĞİNCE YATIRIMLARI TEŞVİK FONUNA AKTIRILACAK TUTARLAR
  9090 ÇEŞİTLİ GELİRLER
  9091 PETROLDEN DEVLET HİSSESİ
  9092 YÜKSEK ÖĞRENİM HARÇ KREDİSİ
  9093 RESMİ ARABULUCULUK ÜCRETİ
  9094 EM.SAN. 17 MAD. GELİRLERİN THK EDİLMEMESİ CEZASI
  9095 4961 S.K. GEÇİCİ 2. MAD. 1.FIKRAYA GÖRE TAHSİLAT
  9096 4369/15 SUÇA İŞTİRAK EDEN KİŞİLER
  9097 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ
  9098 HAKSIZ ALINAN VERGİ İADESİ CEZASI
  9099 KALDIRILAN VERGİ ARTIKLARI
  9101 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
  9102 GEÇİŞ ÜÇRETİ VE İDARİ PARA CEZASI
  9103 5188 SK. GÖRE GÜVENLİK RUHSATI HARCI
  9104 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2. MADDE İDARİ PARA CEZASI
  9105 SPOR MÜSABAKALRINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KAN. UYARINCA İPC
  9106 4857 S.K. 101. MAD. KAP. İDARİ PARA CEZALARI
  9107 ENERJİ DESTEĞİ ÖDEMELERİNDEN GERİ ALINANLAR
  9108 4857 SAYILI KANUNA GÖRE GELİR KAYDEDİLECEK PARA CEZALARI
  9109 5326 S. KABAHATLER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
  9110 93/4000 SAYILI YATIRIMLARIN, DÖVİZ. KAZ. HİZ. TEŞVİKİNE İLİŞKİN B.K.K.`NCA HAKSIZ ÖDENEN ENERJİ TEŞVİK GERİ ÖDEMESİ
  9111 ORKÖY FONU GELİRLERİ
  9112 2762 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN TAVİZ BEDELİ
  9113 GELİR VERGİSİ TEVKİFATI
  9114 YABANCI ÜLKEDE GÜÇ VE MUHTAÇ DURUMA DÜŞENLERE YURDA DÖNÜŞ İÇİN ÖDÜNÇ VERİLEN PARALAR
  9115 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN KDV.
  9116 HAZİNE ZARARININ GERİ ALINMASI
  9117 EVRENSEL HİZMETİN GELİRLERİ KATKI PAYI
  9118 TELEKOMİNİKASYON KURUMU TARAFINDAN YATIRILAN TELGRAF VE TELEFON KANUNU İDARİ PARA CEZALARI
  9119 SİVİL HAVA ARAÇLARI ÜÇÜNCÜ ŞAHIS MALİ MESULİYET DEVLET GARANTİSİ BEDELİ
  9120 TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %20 Sİ
  9121 5015 SAYILI PETROL PİYASASI KANUNU İPC
  9122 5307 SAYILI SIVILAŞTIRILMIŞ PETROL GAZLARI PİYASASI KANUNU İPC
  9123 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURULUNCA ÖDENEN ANALİZ ÜCRETİNİN GERİ ALINMASI
  9124 KİŞİLERDEN ALACAK FAİZLERİ
  9125 AĞAÇLANDIRMA FONU YÖNETMELİĞİNE GÖRE VERİLEN KREDİLERDEN GERİ ALINANLAR
  9126 5254 SAYILI KANUNA GÖRE MUHTAÇ ÇİFTÇİLERE VERİLEN ÖDÜNÇ TOHUMLUKLARDAN HAZİNE ALACAĞINA DÖNÜŞENLER
  9127 2004/5682 SAYILI BKK İLE HAZİNE ALACĞINA DÖNÜŞEN TOHUMLUK KREDİLERİ
  9128 4447 SAYILI İŞSİZLİK SİGORTASI KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C
  9129 4904 SAYILI İŞ KURUMU KANUNU UYARINCA KESİLEN İ.P.C.
  9130 YABANCILARA VERİLECEK ÇALIŞMA İZİN BELGESİ HARCI
  9131 VERASET VE İNTİKAL VERGİSİ (SAİR İVAZSIZ İNTİKALLER)
  9132 KLAVUZLUK VE ROMÖRKÖRCÜLÜK HİZMET PAYI
  9133 MAHALLİ İDARELERDEN ALINAN PAYLAR
  9134 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (MENKULMALLAR İÇİN)
  9135 İKİ İHALE ARASINDAKİ FARK (GAYRİMENKULMALLAR İÇİN)
  9136 ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL KATILIM PAYI
  9137 GELİR VERGİSİ MÜNFERİT BEYAN
  9138 KURUMLAR VERGİSİ ÖZEL BEYANI
  9139 YABANCI DEVLETLERE AİT VERGİ ALACAĞI
  9140 DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSATNAMELERİNDEN VE VİZELERİNDEN ALINACAK HARÇLAR-DENİZCİLİK MÜSTEŞARLIĞI
  9141 DENİZ ARAÇLARI BAĞLAMA KÜTÜĞÜ RUHSAT VE VİZE İDARİ PARA CEZASI
  9142 BELEDİYELERCE TAHSİL EDİLEN EĞLENCE VERGİSİ %75 LİK KÜLTÜR BAKANLIĞI PAYI
  9143 TEDAVİ MASRAFLARININ TAHSİLİ
  9145 SOSYAL YARDIMLAŞMA DAYANIŞMA VAKFI ALACAKLARI
  9146 MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ
  9147 MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ
  9148 4915 ve 5035 SK. GÖRE AVCILIK RUHSATI HARCI
  9149 KİRLETİLEN ÇEVRENİNİYİLEŞTİRİLMESİ İÇİNGENEL BÜTÇE KAPS.İD.YAPILAN HARCAMALARIN TAHSİLATI
  9150 TARIM SATIŞ KOOPERATİFLERİ BİRLİKLERİNİN DESTEKLEME FİYAT İSTİKRAR FONU
  9151 YOLCU BERABERİNDE GETİRİLEN TELEFON KULLANIM İZİN HARCI
  9152 5602 SAYILI ŞANS OYUNLARI HASILATINDAN ALINAN VERGİ,FON VE PAYLAR
  9153 5736 SAYILI KANUN UYARINCA TAHSİL EDİLECEK ECRİMİSİL GELİRLERİ
  9154 KİMLİK ADRES PAYLAŞIM SİSTEMİNDEN ALINAN KAYIT KATILIM PAYI
  9155 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ
  9158 3039 SAYILI ÇELTİK EKİM KANUNU İPC
  9159 SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC LERİN %50 BÜTÇEYE GELİR KAYDEDİLECEK KISMI
  9160 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 İL ÖZEL İDARE PAYI
  9161 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKININ %30 FAZLALARI(ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PAYI)
  9162 KADASTRO HARÇLARI
  9164 PASAPORT SATIŞ BEDELİ
  9165 KONSOLOSLUK HARCI
  9166 KARAR VE İLAM HARCI
  9167 MADENLERDEN ALINAN DEVLET HAKKINDAN %50 (%25 KÖY PAYI) İL ÖZEL İDARE PAYI
  9168 KAMU İHALE KANUNU 53. MADDE
  9169 MADEN RUHSAT HARCI
  9170 BANKA KURULUŞ FAALİYET HARCI
  9171 SORUMLU SIFATIYLA VERİLEN ÖTV 1. LİSTE
  9172 ASKERİ KANTİN VE SOSYAL TESİSLERDE VERİLEN AÇIĞIN GERİ ALINMASI
  9173 ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ BÜTÇE GELİRİ
  9174 ECRİMİSİL 6009 S.K 24. MADDESİ KÖY PAYI
  9175 SURİYE UYRUKLULARA AİT TAŞINIR VE TAŞINMAZ MAL GELİRLERİ
  9176 ANAYASA MAHKEMESİ BAŞVURU HARCI
  9179 6183 SAYILI KANUNUN 79.MADDESİ
  9180 TELSİZ, TELEFON VE TELGRAF KANUNU İDARİ PARA CEZASI %80 İ
  9181 6111 Sayılı Kanunun 10. Maddesine Göre Verilecek ÖTV Beyannamesi
  9185 HESAPLANAN TRAFİK CEZASI FAİZİ
  9190 ÇEŞİTLİ GELİRLER(GECİKME ZAMMI HESAPLANAN)
  9196 EXIMBANK IRAK KREDİ PROGRAMI ANA PARA
  9197 6113 Sayılı Kanun Kapsamında Devir Tahakkukları
  9198 MUAYENE DENETİM VE KONTROL ÜCRETLERİ
  9200 DSİ SULAMA TESİSLERİ İŞLETME VE BAKIM ÜCRETİ
  9201 DSİ SULAMA TESİSLERİ YATIRIM BEDELİ
  9202 DSİ İÇME-KULLANMA, SANAYİ SUYU ORTAK TESİS İŞLETME VE BAKIM MASRAFI
  9203 DSİ HES LERE SU SAĞLAYAN TESİSLERE YAPILAN İŞLETME VE BAKIM MASRAFLARI
  9213 GENEL BÜTÇEYE DAHİL, BÜTÇE KAPSAMI DIŞINDAKİ FAALİYETLER NEDENİYLE YAPILAN TEVKİFAT.
  9220 6200 SAYILI KANUNA GÖRE ALINAN ZAM
  9221 DİĞER HİZMET GELİRLERİ
  9223 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU MAKTU
  9224 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ KAMU NİSBİ
  9225 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER MAKTU
  9226 DENETİM KURULUŞLARI YETKİLENDİRME BELGELERİ DİĞER NİSBİ
  9227 YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI
  9228 BAĞIMSIZ DENETCİ YETKİLENDİRME BELGESİ
  9229 SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK RUHSATI
  9246 ASBIS MOTORLU ARAÇ TRAFİK BELGESİ BEDELİ
  9247 ASBIS MOTORLU ARAÇ TESCİL BELGESİ BEDELİ
  9301 GENEL BÜTÇE DIŞINDA KALAN KURUMLAR TARAFINDAN YAPILAN ˜İ.P.C
  9302 KARAYOLLARI GEÇİŞ ÜCRETİ/İDARİ PARA CEZASI
  9303 6183 S.K. 22/A MADDESİNE GÖRE İ.P.C.
  9304 TELGRAF VE TELEFON KANUNU 2.MADDE İDARİ PARA CEZASI
  9305 SPOR MÜSABAKALARINDA ŞİDDET VE DÜZENSİZLİĞİN ÖNLENMESİ KANUNU UYARINCA İPC
  9306 1475 SAYILI İŞ KANUNUNA BAĞLI PARA CEZASI
  9307 3516 SAYILI KANUNA GÖRE ÖLÇÜ AYAR PARA CEZASI
  9308 SU ÜRÜNLERİ KANUNUNA GÖRE VERİLEN IPC.
  9309 TURİZM PARA CEZASI
  9310 5549 SAYILI SUÇ GELİRLERİNİN AKLANMASININ ÖNLENMESİ İ.P.C
  9311 TÜTÜN MAMULLERİNİN ZARARLARININ ÖNLENMESİNE DAİR KANUN UYARINCA AL.İ.P.C(4207 S.K.)
  9312 ELEKTRONİK HABERLEŞME KANUNU İDARİ PARA CEZASI
  9315 ŞEKER KANUNU İDARİ PARA CEZASI
  9316 4054 SAYILI REKABET KANUNUNUN 55. MADDE KAPSAMINDA İPC
  9317 5326 SAYILI KANUN UYARINCA CUMHURİYET SAVCILIKLARINCA VERİLEN İ.P.C.
  9318 5326 SAYILI KANUN UYARINCA MAHKEMELER TARAFINDAN VERİLEN İ.P.C.
  9319 SPK TARAFINDAN VERİLEN İPC.'LERİN %50 YATIRIMCILARI KORUMA FONU PAYI
  9341 MERA FONU PARA CEZASI(5326 S.KABAHATLER)
  9901 ADİ ORTAKLIK MÜKELLEFİYETSİZ MÜKELLEF KAYDI İÇİN VERGİ KODU
  open wife cheat story click here
  what makes people cheat my wife cheated on me now what read here
  why women cheat on men women who cheat on husbands how many guys cheat
  unfaithful husband read why women cheat in relationships
  husband cheated wife why married men have affairs why do husbands have affairs
  health risks of abortion how late is too late for an abortion where can i get the abortion pill for free
  i dreamed my wife cheated on me what makes husbands cheat wife who cheated
  are abortions painful safe method of abortion first trimester
  women cheat on their husbands why wifes cheat why most women cheat
  hiv aids information free aids testing hiv contraction
  spy cell app to spy on phone hidden android spy app
  std signs symptoms of an std in women how do i know if i have chlamydia
  women that cheat on their husbands why wife cheat why wife cheated
  hiv picture causes of aids symptoms of hiv virus
  chlamydia symptoms in mouth phuckedporn.com std test at home
  signs you have an std go symptom of chlamydia
  reasons women cheat on their husbands click cheat on wife
  symptoms of hiv infection jasonfollas.com hiv aids causes
  natural cures for chlamydia go free std test
  hiv transmission facts free aids test how are aids caused
  bacterial diseases fitness.markmcgookin.com symptom of gonorrhea
  sign of hiv hiv aids information hiv women
  hiv aids symptoms symptom of hiv how is hiv transmitted
  what is the virus that causes aids aids organizations humanitarian aid organizations
  hiv causes aids site hiv infection early symptoms
  my husband is a cheat i wanna cheat on my husband my husband and i both cheated
  did my girlfriend cheat link did my girlfriend cheat
  want to cheat on my wife why do i want my wife to cheat on me cheat on your spouse
  women wanting to cheat click cheat on your spouse
  when your wife cheats cheat on your wife website cheat on your wife website
  i cheated on my husband and got pregnant link is my husband cheated on me
  i think my husband cheated on me open i cheated on my husband stories
  wife cheated now what do you cheat on your wife my wife cheated on me now what do i do
  my husband thinks i cheated why do i cheat on my husband why does my husband cheat
  i cheated on my girlfriend and i want her back cheated on my girlfriend watching my girlfriend cheat
  i had a dream my girlfriend cheated on me wrightcontractingsi.com did my girlfriend cheated on me
  married and wanting to cheat blog.artistamobile.com i want my wife to cheat on me
  how do you get girlfriend maryaltmansblog.com.nobullsoftware.com should i tell my girlfriend i cheated
  why people cheat in marriage read wife cheaters
  wife cheated now what go women wanting to cheat
  i cheated on my husband how do i fix it randolphia.com did my husband cheat
  did my girlfriend cheat blog.perecruit.com my girlfriend wants me to cheat on her
  will my husband cheat crossbordercapital.com how many women cheat on their husbands
  how to cheat your wife go how do you know your wife cheated
  my boyfriend cheated on me should i forgive him click should i tell my boyfriend i cheated on him
  women who cheat on their husband boomasontennis.com wife cheaters
  why do guys cheat phuckedporn.com reasons wives cheat on their husbands
  dilatation curettage click medication to terminate pregnancy
  abortion 12 weeks pregnant go abortion clinics in orange county
  coat hanger abortion how much does it cost to get an abortion abortion clinic in atlanta ga
  drug coupons knowledgedrops.co.in walgreens photo coupons printable
  walgreens photo promo link coupon prescription
  medication discount coupons colincochrane.com prescription drug coupons printable
  rite aid coupon deals open canada pharmacy coupon
Arama Motoru
GAZETE MANŞETLERİ
YÖNETİM
ZİYARETÇİLER
Bugün: 442
Toplam: 677179